Nedrivning

nedrivningcolourbox1278954
Hos PermaByg har vi gjort nedrivning til en kunstart. Vi nedriver dele af bygninger eller hele bygningen alt efter kundens ønske.

 

Vi ligger stor vægt på sortering af affald så alle materialer, der kan genanvendes bliver genanvendt.

Når affald skal sortes betyder det også at vi nedriver dele af bygningen manuelt. På den måde sikre vi at materialerne ikke blandes under nedrivningen. Det giver den mindste miljøpåvirkning og sikre at farligt affald bliver fjernet korrekt.

 

For at opnå et godt nedrivningsresultat er logistik helt essentielt. God planlægning er derfor et af de bærende elementer når vi påtager os nedrivningsopgaver. Det giver godt arbejdsmiljø og gør at processen forløber mere glidende og uden ubehagelige overraskelser.

 

Når huse nedrives skal den omkringliggende grund tit ryddes for at give plads til det nye byggeri. Vi rydder hele grunden, hvis kunden ønsker det.

 

Hvis du har noget der skal nedrives eller ryddes, så kontakt os så ser vi på opgaven – intet er for småt eller for stort.